<span> Modern Juristpartner </span> PRAGMATISKA, LÖSNINGSINRIKTADE OCH EFFEKTIVA AFFÄRSJURIDISKA TJÄNSTER <span> Affärsjuridik </span> PRAKTISK ERFARENHET AV SVENSK OCH INTERNATIONELL AFFÄRSJURIDIK <span> Life Sciences </span> BRANSCHERFARENHET OCH JURIDISK SPECIALISTKOMPETENS INOM LIFE SCIENCES <span> IT/Internet </span> INTRESSE OCH FÖRSTÅELSE FÖR TEKNIK OCH AFFÄRSMODELLER INOM IT- OCH INTERNETBOLAG <span> Kontakt </span> HÖR GÄRNA AV ER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION ELLER EN OFFERT

Målfokus, inte bara processorientering. Lösningar, inte bara problemidentifiering. Prisvärdhet, inte bara timdebitering.

AFFÄRSJURIDIK - AVTAL - IP - BOLAGSRÄTT - M.M.

Navia Law är en affärsjuridisk firma inriktad mot teknik- och innovationsbolag, särskilt inom Life Sciences och IT/Internet.

 

Målet är att med hjälp av affärsjuridiken förbättra och trygga klienternas affärer. Tjänsterna grundas i bred erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik, både från advokatbyrå och som bolagsjurist. 

 

Välkommen till Navia Law!

 

Jonas Gibson

Affärsjurist