Om Navia Law

En kort bakgrund och överblick

Affärsjuridisk firma

Navia Law är en affärsjuridisk konsultfirma fokuserad på förebyggande och affärsförbättrande affärsjuridik.

 

Navia Law startades 2008 som en sidoverksamhet, men det var i slutet av 2011 som verksamheten påbörjades på heltid. Idén är att erbjuda praktiska och lösningsinriktade affärsjuridiska rådgivningstjänster med en verksamhetsnära arbetsmetodik, som en bolagsjurist på konsultbasis.

 

Navia Law ägs och drivs av affärsjuristen Jonas Gibson (bilden till höger). 

 

Verksamheten har sin bas i Uppsala och bedrivs även till stor del i Stockholm. 

 

Juridisk inriktning

I korthet är Navia Law specialiserat inom affärsjuridik i vid mening vilket inkluderar t.ex. distribution/agentur, immaterialrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser m.m. Avtal och avtalsförhandlingar är så centrala och viktiga delar av affärsjuridiken att de har fått ett särskilt fokus i tjänsteutbudet.

 

Branschfokus

Navia Law är inriktat mot innovativa bolag med teknik och immateriella rättigheter som bas i verksamheten, särskilt bolag inom sektorerna Life Sciences och IT/Internet. Många av klienterna finns också bland bolag i dessa branscher. 

  

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, de juridiska tjänsterna eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.