Life Sciences | Tillverkning och leverans

Produktion | Lagerhållning | Skeppning | m.m.

Tillverkning av medicinska produkter kräver förståelse för regelverket

För större läkemedels- eller medicintekniska företag eller företag specialiserade inom tillverkning och leverans av produkter till Life Sciences-sektorn finns i Navia Law erfarenhet av att hantera juridiska frågor som rör t.ex. inköp, fastigheter, miljökrav, myndighetstillstånd, m.m. Inom vissa av dessa områden anlitas samarbetspartners för mer specifika och komplicerade juridiska frågeställningar.

 

Avtal - De juridiska och kommersiella aspekterna är båda viktiga

Inom avtal för tillverkning och leverans av produkter inom Life Sciences finns erfarenhet inom Navia Law att bl.a. tillsammans med inköpsavdelningar upprätta, förhandla och ingå avtal såsom tillverkningsavtal, leverantörsavtal för t.ex. produktion av API, fyllning av sprutor, labutrustning, framtagande av marknadsföringsmaterial och anlitande av reklambyråer och fotografer, kvalitetsavtal med leverantörer, m.m.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för bolag inom Life Sciences eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.