Life Sciences | Övriga Juridiska Områden

IT-rätt | Tvister | Försäkringar | Personalfrågor och Arbetsrätt | Skatterätt | m.m.

Övriga juridiska områden som påverkar bolag inom Life Sciences

Liksom företag i andra branscher påverkas bolag inom Life Sciences också av en rad andra områden där det i Navia Law finns erfarenhet av att ta fram strategier, förhandla och lösa juridiska problem som uppstår, t.ex. rörande tvister, försäkringar, personalfrågor och arbetsrätt, IT, skatter m.m. 

 

För att på bästa sätt kunna bidra i klientens verksamhet på längre sikt tar Navia Law gärna ett helhetsgrepp om samtliga juridiska och regulatoriska aspekter som påverkar klienten. Navia Laws styrka ligger i att vara allmänspecialist inom affärsjuridik och för flera av dessa övriga områden finns samarbetspartners som är experter inom sina områden, t.ex. skatterätt, arbetsrätt, miljörätt och fastighetsrätt, som anlitas vid behov. 

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för bolag inom Life Sciences eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.