Life Sciences | Immaterialrätt (IP-rätt)

Varumärke | Patent | Produktförfalskningar | Upphovsrätt | Marknadsrätt | Produktdesign

Immaterialrätt - Kärnan i verksamheten

Immaterialrätt är den första ärendetyp som nämns eftersom det arbete som sker genom forskning och produktutveckling skyddas av immaterialrätt (främst patent och know-how) och en korrekt skyddad rättighet kan ibland vara skillnaden i om ett bolag når framgång eller ej.

 

I Navia Law finns vana vid att arbeta med både forskare och marknadsavdelningen. I listan över ärendetyper som Navia Law har erfarenhet av finns t.ex. leda projekt för t.ex. framtagande av patent- och varumärkesstrategier och -policies (inkl. principer för anställdas rätt till uppfinning och ersättning), tvist om domännamn, piratkopiering/förfalskningar särskilt i Kina, intrång i immaterialrätt (patent, varumärke, upphovsrätt m.m.), m.m.

 

Immaterialrättsliga avtal - Ibland lika viktiga som grundrättigheten

I de flesta avtal finns som en del av avtalet enskilda bestämmelser som reglerar vilka immaterialrättsliga principer som ska gälla vid en viss affär eller transaktion.

 

Det finns även avtalstyper vars huvudsyfte är att hantera immaterialrätter. Dessa immaterialrättsliga avtalstyper är särskilt vanliga inom Life Sciences och i Navia Law finns erfarenhet av att hantera ett flertal olika sådana avtal, t.ex. licensavtal (inlicensiering, utlicensiering, korslicens), förlikningsavtal vid patenttvister, samexistensavtal för varumärken, m.m.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för bolag inom Life Sciences eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.