Life Sciences | Försäljning & Marknadsföring

Distribution | Agentur | Återförsäljare | Marknadsföringsregler | m.m.

Försäljning och Marknadsföring är centralt, men ibland hårt reglerat

Försäljning och marknadsföring av medicinska produkter är ofta både kostsamt och förenat med komplikationer eftersom det i de flesta länder finns begränsningar kring hur en medicinsk produkt (t.ex. läkemedel eller medicinteknisk produkt) får marknadsföras och säljas. Därför är det många bolag inom Life Sciences som inte har egen försäljning och marknadsföring utan har istället licensierat ut rättigheterna till sina produkter till en samarbetspartner, som har de resurser som krävs för att sälja och marknadsföra produkten.

 

Navia Law kan bistå både det produktägande bolagen vid förhandlingar med marknadsbolag och för det större bolagets räkning hantera juridiska frågeställningar och krav kring försäljning och marknadsföring, både i Sverige och internationellt. Navia Law biträder klienter bl.a. med förhandling med kunder, distributörer, agenter och återförsäljare, analys av tillämpning av svenska och internationella marknadsföringsregler kring reglerade/medicinska produkter, granskning av marknadsföringsmaterial, regler kring tull och internationell handel, produktansvarbestämmelser och återkallelse, mutor och bestickning, m.m.

 

Distributionsavtal, Agentavtal eller Återförsäljaravtal - Vilket avtal?

När det gäller avtal relaterade tilll marknadsföring och försäljning har Navia Law erfarenhet av att hjälpa företag inom Life Sciences med t.ex. val av rätt avtalsmodell med distributörer och agenter på andra marknader såsom partneravtal och olika typer av samarbetsavtal, återförsäljaravtal, distributionsavtal och agentavtal för försäljning på andra marknader, försäljningsavtal och allmänna villkor för försäljning, supportavtal för underhåll av medicinteknisk utrustning, OEM-avtal (Original Equipment Manufacturer-avtal) för användande av annans teknik i medicintekniska produkter, m.m.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för bolag inom Life Sciences eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.