Juridiska tjänster

Affärsdrivna och lösningsinriktade

Affärsjuridiken - Ett verktyg för att trygga och förbättra affärerna

Idén med Navia Law är att erbjuda samma pragmatiska förhållningssätt till juridiken och dess roll i affären som en bolagsjurist. Det innebär fokus på alla aspekter som är väsentliga för klienten och varje affär, inte enbart på juridiken. 

 

Centrala ledord som beskriver den tillämpade arbetsmetodiken och som ska prägla resultatet av Navia Laws tjänster är:

 

  • Effektivt
  • Lösningsinriktat
  • Affärsfokuserat

 

Navia Law erbjuder följande juridiska tjänster.

 

Affärsjuridik

Navia Law är tänkt att fungera som en diskussionspartner och rådgivare inom affärsjuridiken i första hand i uppbyggande och förebyggande syfte. Målet är att hjälpa klienten att förbättra juridiken i affärerna och därmed sin verksamhet långsiktigt.

 

I de affärsjuridiska tjänsterna ingår rådgivning inom bl.a. bolagsrätt, immaterialrätt, IT-rätt m.m.

 

Läs mer om Navia Laws affärsjuridiska tjänster under Affärsjuridik.

 

Avtal och avtalsförhandlingar

Avtal och förhandlingar är en så stor och central del av affärsjuridiken att den presenteras som ett eget område i Navia Laws tjänsteutbud.

 

Navia Law är särskilt starkt inom avtal och avtalsförhandlingar. I Navia Law finns erfarenhet av att hantera många sidor av det hantverk och de strategier som kan användas i hanteringen av avtalsdokument och vid avtalförhandlingar. Målet är att uppnå bästa möjliga avtal för klienten.

 

Navia Laws tjänster omfattar alla delar av avtalsprocessen från skapande av egna standardavtal till ingående av sekretessavtal, genom avtalsförhandlingarna och till slutliga avtal med affärspartners. Navia Law finns även med i processen efter avtalsingåendet vid tolkningsproblematik och rena tvistesituationer.

 

Läs mer om Navia Laws avtalstjänster under Avtal.

 

Extern Bolagsjurist

I Navia Laws erbjudande Extern Bolagsjurist ingår både affärsjuridik och avtal/förhandlingar, men istället för att arbeta från fall till fall i enskilda ärenden sker arbetet mer löpande där Navia Law fungerar som klientens egen bolagsjurist på konsultbasis.

 

Uppdraget som Extern Bolagsjurist kan antingen ske på heltid eller deltid beroende på vad som passar klientens situation bäst.

 

Läs mer om Navia Laws bolagsjuristtjänster under Extern Bolagsjurist.

 

Prismodeller - Alltid transparens

De juridiska tjänsterna levereras alltid till ett konkurrenskraftigt pris och faktureras med öppen, tydlig och detaljerad redovisning av vidtagna åtgärder och pris.

 

Om inget särskilt överenskommes sker arbetet på löpande räkning.

 

Finns önskemål om alternativa ersättningsupplägg kan givetvis olika lösningar för varje klient och enskilda situationer överenskommas.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, de juridiska tjänsterna eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.