IT/Internet

Affärsjuridik v.2.0

Navia Law - Affärsjurist som erbjuder affärsjuridik baserat på erfarenhet från arbete som bolagsjurist i IT-konsultbolag, inom medicinteknik med IT och från advokatbyrå inom IT/Internet/Telekom.

Navia Law - Affärsjuridik inriktad mot bolag inom IT/Internet

Erfarenhet av IT-juridik

Med IT/Internet avses de branscher vars företag erbjuder produkter eller tjänster som till stor del består av eller bygger på IT-lösningar och företag som har hela eller stora delar av sin verksamhet på Internet.

 

I Navia Law finns genom Jonas Gibson erfarenhet både från arbete som bolagsjurist i IT-bolag, inom medicinteknik med IT som en central komponent i både produkter och tjänster (programvara och firmware) och från arbete på en av Sveriges största och högst rankande advokatbyråer inom IT/Internet/Telekom.

 

Därför har Navia Law valt att som en av två tydliga inriktningar fokusera särskilt på IT/Internet-bolag och juridiken kring affärerna som involverar IT och Internet.

 

Fokus på affären och IP

Navia Law hjälper klienterna med sina affärer kring informationsteknologi och fungerar som affärsjuridisk rådgivare och diskussionspartner åt både köpare och säljare av produkter och tjänster inom IT-området. 

 

Styrkan i Navia Law ligger i den allmänna affärsjuridiska kunskapen och erfarenheten. Specialiseringen är att vara affärsjuridisk generalist, att kunna ha ett övergripande perspektiv och att se den enskilda affären och klientens verksamhet i sitt sammanhang. Det innebär att Navia Law så långt möjligt och lämpligt strävar efter att förenkla och tona ned de juridiska aspekterna till förmån för affärsaspekterna, men hela tiden med rätt hantering av rättsliga regler och skydd av klientens immateriella rättigheter. 

 

Uppdraget är helt enkelt att förbättra klientens affärer genom juridiska lösningar, inte enbart att vara juridisk rådgivare.  

 

Klienter

Bland Navia Laws kunder finns både mindre och större bolag med betydande IT-inflytande över verksamheten och rena IT-bolag vars produkt eller tjänst helt eller delvis är baserad på programvara, rena Internet-företag (annonsering, e-handel, m.m.) och företag inom andra branscher med IT-produkt/-tjänst som en väsentlig del av sitt erbjudande (t.ex. medicinteknikföretag).

 

Affärsjuridiska och IT-rättsliga ärenden

Navia Laws huvudsakliga inriktning är mot den rena affärsjuridiken, d.v.s. juridiken kring affären och därmed främst avtalen.

 

Navia Law upprättar, granskar/analyserar, och förhandlar olika avtal inom IT, t.ex. försäljningsavtal för produkter, tjänster, programvara och IT-lösningar och licensavtal, källkodsavtal, m.m. I arbetet kan standardavtal tas fram, som sedan kan användas självständigt av klienten, eller så passar mer affärsspecifika avtal för en enskild situation och klient.

 

I helhetsgreppet om affärsjuridiken hanterar Navia Law gärna olika juridiska frågor kring, t.ex. bolagsärenden (styrelsearbete och bolagsstämma), finansiering, företagsöverlåtelser och erbjuder rådgivning och utbildning till sälj- och marknadsfunktionen och övriga funktioner kring t.ex. hantering av immateriella rättigheter (bl.a. varumärken, upphovsrätt/copyright, rätt till databaser m.m.). 

 

Exempel på ärendeområden:

 

 • Avtal för inköp/upphandling/försäljning av IT-produkter och tjänster, systemleveranser m.m.
 • Återförsäljning/distribution/agentur
 • Outsourcing
 • E-handel
 • Licensiering
 • Molntjänster
 • Open source
 • Teknologiöverföring
 • OEM-upplägg
 • Strategiska samarbeten
 • M.m.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för  IT/Internet-bolag eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.