Allmänna Villkor för affärsjuridiska tjänster

Navia Law

Navia Laws allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som Navia Law utför för sina klienter. NÄR NAVIA LAW ANLITAS ANSES DE ALLMÄNNA VILLKOREN HA ACCEPTERATS OCH SKA TILLÄMPAS PÅ AFFÄRSFÖRHÅLLANDET MELLAN NAVIA LAW OCH KLIENTEN. De allmänna villkoren skickas per e-post på begäran.