Affärsjuridik

Ett värdefullt verktyg för tryggande och förbättring av affärerna

Affärsjurist för hjälp med affärsjuridik, inkl. avtal/kontrakt, förhandlingar, bolagsrätt, företagsöverlåtelser (M&A), immaterialrätt (varumärken, patent, copyright, design etc.), distribution/agentur

Affärsjuridik enligt Navia Law 

Navia Law är inriktat mot affärsjuridik. Det bestämda syftet med Navia Laws juridiska tjänster är att trygga och förbättra klientens affärer och verksamhet. Navia Laws allmänna affärsjuridiska rådgivning ska vara:

 

  • Praktiskt inriktad
  • Lösningsfokuserad
  • Prisvärd

 

Affärsjuridiskt fokus

Navia Law erbjuder affärsjuridiska tjänster främst inom följande juridiska områden:

 

  • Juridiska frågor kring affärerna, vid t.ex. inköp, försäljning, in- och uthyrning, leasing, licens, etc. av produkter och tjänster m.m.
  • Immaterialrätt, d.v.s. varumärken, piratkopiering, domännamn, patent, upphovsrätt, design och databaser.
  • Bolagsrätt, inkl. styrelsearbete, bolagsstämma, bolagsfinansierng, m.m.
  • M&A, inkl. företagsöverlåtelse och -förvärv, inkråms-/rörelseöverlåtelse och -förvärv m.m.
  • Tvister, före de hamnar i domstol, inkl. förhandlingsstrategier, förlikningsförhandlingar  och förlikningsavtal.

 

Arbetsmetodik - Extern Bolagsjurist

Navia Law kan även likt en bolagsjurist ge kostnadseffektiv basrådgivning och problemidentifiering inom övriga affärsjuridiska områden, t.ex.  arbetsrätt, konkurrensrätt, kapitalmarknadsrätt och miljörätt m.m.

 

Det är givetvis klientens behov av nivå på utredning och precision i det enskilda fallet som är avgörande och tillsammans med klienten avgörs vad som krävs för att tillgodose det aktuella behovet. Om klienten är i behov av mer specialiserad rådgivning inom ett visst område, som Navia Law inte kan tillhandahålla på ett kostnadseffektivt sätt, hänvisas klienten istället till någon av Navia Laws samarbetspartners med rätt specialisering och kompetens. 

 

Med erfarenhet från arbete som bolagsjurist kan givetvis Navia Law bistå vid klienters upphandling av specialiserad rådgivning och Navia Law kan även bistå med bra rekommendationer, både på svenska och internationella advokatbyråer och andra juridiska konsulter.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, tjänsterna kring affärsjuridik eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.