Användarvillkor för navialaw.se

Allmänt

Denna hemsida innehåller allmän information om Navia Laws affärsjuridiska tjänster och givetvis ska ingen information på denna hemsida uppfattas som juridisk rådgivning. Önskas juridisk rådgivning är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.

  

Upphovsrätt

Innehållet, inklusive programkod, text och bilder, på denna hemsida skyddas bl.a. genom (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Materialet tillhör Navia Law eller tredje part, med rätt för Navia Law att använda materialet på denna hemsida. Utöver kopierande av kontaktinformation att användas för kontakt med Navia Law får materialet på denna hemsida inte kopieras, ändras, översättas, bearbetas, mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, eller genom annan teknik, utan skriftligt godkännande av Navia Law.

 

När länkning sker till andra hemsidor tar Navia Law inget ansvar för dessa hemsidor, varken för innehåll eller tillgänglighet. Vid länkning till denna hemsida ska länken riktas direkt mot huvudsidan: www.navialaw.se

 

Personuppgifter

Användande av denna hemsida kräver inte registrering eller på annat sätt angivande av personuppgifter. Väljer ni att kontakta Navia Law genom kontaktformuläret eller på annat sätt kommer ni att behöva lämna vissa uppgifter om er själva och ert företag. Vid kontakt med Navia Law ger ni därmed ert samtycke till att era uppgifter registreras och att dessa uppgifter får användas av Navia Law för kontakt med er med information om Navia Laws produkter och tjänster. Personuppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL) och ingen annan än Navia Law kommer att få tillgång till eller använda uppgifterna. Om ni önskar ändra lämnade uppgifter kan detta ske per e-post till info@navialaw.se.

 

Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies, dvs en liten textfil som sparas på er dator för att kunna analysera hur besökare använder denna hemsida. Läs gärna mer om Google Analytics och användandet av cookies. Genom att använda denna hemsida, samtycker ni till att Navia Law och Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs häri. Utöver de cookies som följer av användandet av Google Analytics används inga cookies på denna hemsida.

 

Juridisk person

Navia Law är en bifirma till Legal Forward AB och referens till Navia Law innebär också referens till Legal Forward AB. För mer information om Legal Forward AB.