År 2012 var Navia Laws första hela verksamma år. Det var ett aktivt och roligt år med många nya kontakter, bra samarbeten och intressanta uppdrag som har gett inspiration inför 2013 och kommande år.

 

Fokus har varit på att hjälpa teknikbolag med affärsjuridik. De flesta klienterna har funnits bland läkemedelsbolag, bioteknikbolag, medicinteknikbolag och bolag verksamma inom IT/Internet, men flera uppdrag har även utförts åt bolag i andra branscher.

 

Samtliga uppdrag har varit inom affärsjuridik och har varierat i både karaktär och omfattning.

 

Här är några exempel på uppdrag som utförts under 2012:

 

 • Avtal och förhandlingar kring investeringar i ett flertal olika bolag inom bioteknik, medicinteknik och veterinärmedicin, inklusive due diligence, emissionsavtal, aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och nyemissionsavtal.
 • Dokumentation inför och efter årsstämmor, extra bolagsstämmor och styrelsemöten inklusive frågor kring bemyndigande för nyemission av aktier, genomförande av utgivande och konvertering av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner, upprättande av kontrollbalansräkning, ändring av bolagsordning m.m.
 • Ordförande vid extra bolagsstämma i bolag inom Life Sciences.
 • Strategier och förhandling i flera tvister med leverantörer i olika branscher.
 • Strategier, upplägg och avtal för kommersialisering av patenterade produkter inom Life Sciences.
 • Clinical Study Project Agreement, Master Services Agreement och Clinicial Trial Agreements för genomförande av kliniska prövningar.
 • Material Transfer Agreement och sekretessavtal för inledning av samarbeten inom Life Sciences.
 • Forskningsavtal för utveckling av produkter inom Life Sciences.
 • Licensavtal för utlicensiering av patent i Europa och USA och kopplat tjänsteavtal.
 • Success Fee-avtal för kommersialisering av läkemedelsprodukt i Kina.
 • Avtal för försäljning av medicinteknisk produkt till sjukhus i USA.
 • Distributionsavtal för försäljning av kosttillskott i Indien.
 • Konsultavtal för extern VD.
 • Tillverknings- och leveransavtal för tillverkning i Kina.
 • Avtal för genomförande av flera IT-projekt.
 • Upprättande av standard OEM-avtal för IT-produkt.
 • Allmänna villkor för molntjänst.
 • Anställningsavtal för anställd i IT-bolag.
 • Utredning av frågor kring arbetsgivares rätt till programkod utvecklad utanför arbetstid.
 • Utredning av frågor kring open source och särskilt Apache-licensvillkoren.

 

Inför 2013 är riktningen fortsatt affärsjuridik för teknikbolag och redan nu kan jag konstatera att 2013 kommer att innehålla många nya intressanta möjligheter, men även ett par helt nya spår. Mer om det under året.

 

Hör gärna av er om jag kan hjälpa till med affärsjuridiken i ert bolag.

 

Tack för året som har varit!


Navia Law

Jonas Gibson
Affärsjurist

E-post: jonas.gibson@navialaw.se
Telefon: 070-4461940

Categories