Life Sciences

Läkemedel | Bioteknik | Medicinteknik | Naturläkemedel | Kosmetika | Livsmedel | Kosttillskott | Veterinärmedicinska Läkemedel

Affärsjurist hjälper bolag inom Life Sciences, dvs läkemedel, medicinteknik/medtech, biotech etc. med affärsjuridik, regulatoriska frågor, avtal/kontrakt, förhandlingar m.m.

Navia Law - Affärsjuridik inriktad mot Bolag inom Life Sciences

Erfarenhet och specialisering

Med Life Sciences avses de branscher som omfattas av Läkemedelverkets, Livsmedelsverkets och Jordbruksverket tillsyn, d.v.s. medicinteknik, bioteknik, läkemedel, kosmetika, naturläkemedel, kosttillskott, livsmedel och veterinärmedicinska läkemedel.

 

Skälet till Navia Laws specialisering inom Life Sciences är Jonas Gibsons värdefulla och sällsynta praktiska erfarenhet från svenskt och internationellt arbete som jurist i Life Sciences-sektorn, bl.a. som bolagsjurist för två av Sveriges största och mest framgångsrika Life Science-bolag (medicinteknik och medicinteknik/bioteknik/läkemedel) och från en av Sveriges främsta större advokatbyråer inom Life Sciences. 

 

Branschfokus

Brancherfarenhet och förståelse för den underliggande affärsmässiga och legala/regulatoriska strukturen är centralt och ibland helt avgörande för att kunna hjälpa en klient på bästa sätt. Detta gäller särskilt inom en hårt reglerad bransch med långa cykler och stora värden som Life Sciences-sektorn.

 

I Navia Law finns den nödvändiga kompetensen och erfarenheten inom Life Sciences för att förstå sammanhang, interna och externa roller, flöden, tidsaspekter, kostnader m.m. och därför också vad som kan vara viktigt och mindre viktigt i en viss situation, för att därigenom på bästa sätt kunna hjälpa klienter i Life Sciences-sektorn med juridiska lösningar.

  

Klienter

Bland Navia Laws klienter finns nationella och multinationella bolag, från start-ups till marknadsledare som Navia Law bistår med rådgivning inom olika områden av deras verksamhet, såväl kommersiellt, immaterialrättsligt, bolagsrättsligt som regulatoriskt. 

 

Navia Law har klienter inom flera av Life Sciences-områdena och regelverken inom dessa är ibland lika och ibland väldigt olika, vilket givetvis även påverkar juridiken och vilka juridiska lösningar som passar bäst för för varje klient och situation. 

 

Affärsjuridiska och regulatoriska juristtjänster

Navia Law är särskilt starkt inom den renodlade affärsjuridiken och upprättande, granskning, förhandling (och omförhandling) av avtal i olika former för bolag inom Life Sciences. 

 

För att på bästa sätt kunna ta tillvara klientens intressen tar dock Navia Law gärna ett helhetsgrepp om samtliga juridiska och regulatoriska aspekter som påverkar bolag inom Life Sciences. För mer avancerade frågeställningar inom vissa av dessa områden finns även samarbetspartners som är experter inom sina områden, t.ex. skatterätt, arbetsrätt, miljörätt och fastighetsrätt, som kan anlitas vid behov. 

 

Nedan följer en genomgång med exempel på områden, organisatoriska och juridiska, typiska för t.ex. ett läkemedelsbolag eller medicintekniskt bolag, och som Navia Law har erfarenhet av att hantera. För ytterligare information om varje område, klicka vidare på respektive länk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, juridiska tjänster för bolag inom Life Sciences eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.