Extern Bolagsjurist

Egen långsiktigt arbetande affärsjurist

Navia Law erbjuder tjänsten: Extern Bolagsjurist

Navia Laws affärsjuridiska tjänst Extern Bolagsjurist innebär en långsiktig och klientanpassad lösning där en affärsjurist från Navia Law fungerar som klientens egen inhyrda bolagsjurist, antingen som ansvarig jurist (Chefsjurist/General Counsel) eller som en del i ett befintligt team (Bolagsjurist/In-house Legal Counsel/Corporate Counsel). 

 

Långsiktig och förebyggande juridisk tjänst

I ett mer långsiktigt samarbete som Extern Bolagsjurist agerar Navia Law klientens juridiske expert, men i rollen som bolagsjurist strävas även efter att uppnå ett fördelaktigt resultat för verksamheten i stort, inte endast att ha ett isolerat fokus på att hantera och lösa enskilda juridiska frågor.

 

I Navia Law finns bred erfarenhet av och vana vid att arbeta i bolagsjuristrollen i nära samarbete med ledande befattningshavare, styrelse och andra roller i företag. Den erfarenheten av insyn i och förståelse för detaljerna i processer, planering, intern och extern rollfördelning m.m. och framför allt hur man bedriver affärer är några av Navia Laws viktigaste fördelar.

 

Resultatfokus 

Tjänsten utförs långsiktigt med kontinuerlig anpassning efter klientens behov. Bredden och kontinuiteten i arbetet är tänkt att leda till en arbetsrelation som innebär större kännedom för Navia Law om den dagliga verksamheten i bolaget. Det leder i sin tur till högre effektivitet och bättre resultat i råd och juridiska lösningar, på samma sätt som för en intern bolagsjurist contra en traditionell extern jurist.

  

Affärsjuridiska tjänster som kan omfattas i tjänsten Extern Bolagsjurist

Avsikten är att skapa en virtuell bolagsjuristfunktion med alla fördelar som det innebär att ha kontroll på juridiken i ett bolag. Följande tjänster kan t.ex. ingå i Extern Bolagsjurist:

 

 • Löpande affärsjuridisk rådgivning
 • Uppbyggnad av dokument och struktur/förutsättningar för bolagsstyrning likt en egen bolagsjuristfunktion, inklusive upprättande av nya och översyn av befintliga standardavtal
 • Avtalsförhandling med kunder, leverantörer, distributörer, samarbetspartners, etc.
 • Hantering av bolagsrättslig formalia inklusive styrelsearbete och bolagsstämma
 • Allmän genomgång och kontroll av bolagets verksamhet - due diligence - med förslag till och implementering av förbättringar för allmän förstärkning av verksamheten eller av ett särskilt skäl t.ex. inför börsnotering, försäljning av bolaget eller större finanisering
 • Projektledning och eventuell upphandling av juridisk specialistkompetens vid t.ex. arbetsrättsfrågor, finansieringar, förvärv, bolagsstämma etc. i syfte att genom beställarkompetens få rätt expertrådgivning till ett mer konkurrenskraftigt pris

  

Målgrupp - Extern bolagsjurist något för ert bolag?

Erbjudandet Extern Bolagsjurist riktar sig till klienter som t.ex.

 

 • upplever att kostnaderna för advokatbyråer eller andra affärsjurister för hantering av enskilda ärenden är alltför oförutsebar,
 • saknar kontinuitet i hanteringen av de affärsjuridiska aspekterna i bolaget,
 • är inne i en expansionsfas, antingen i Sverige eller internationellt, och därför oftare behöver juridisk rådgivning, 
 • överväger att anställa en bolagsjurist och har en önskan att testa innan anställning sker, 
 • har en tillfällig vakans efter att en bolagsjurist har slutat och har behov att tillfälligt förstärka under rekryteringsperioden,
 • har en eller flera bolagsjurister anställda och som har behov av förstärkning men ingen önskan att anställa just nu.

 

Till skillnad från en mer tillfällig jurist-/advokattjänst innebär tjänsten Extern Bolagsjurist förutom fördelen att det blir en bättre kontinuitet i det juridiska arbetet också en bättre och mer förutsebar prisbild för klienten. Navia Law erbjuder också olika ersättningsupplägg som anpassas efter önskemål och behov för varje klient.

 

Tjänsten Extern Bolagsjurist kan utföras antingen på heltid eller deltid och löpande eller under viss tid.

 

Intresserad av att veta mer?

För ytterligare information om Navia Law, tjänsten Extern Bolagsjurist eller en offert är ni givetvis varmt välkomna att ta en personlig kontakt.